2015/10/13 Bình luận : Lượt xem: 2907
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Ngày 1/10/2015 đã ban hàng QĐ số 1035/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ bảo hiểm mới năm 2016 và lưu ý có 3 điểm mới cần lưu ý như sau

3 điểm mới về sổ bảo hiểm xã hội BHXH năm 2016

Ngày 1/10/2015 đã ban hàng QĐ số 1035/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ bảo hiểm mới năm 2016 và lưu ý có 3 điểm mới đối với cách ghi sổ bảo hiểm xã hội như sau"

- Phải ghi quốc tịch của người tham gia BHXH

- Về trường hợp ghi Số Chứng minh nhân dân: Trường hợp người tham gia vừa có chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước thì ghi theo thứ tự ưu tiên chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

- Sổ BHXH mới không cần các thông tin về Hộ khẩu thường trú; tên đơn vị và địa chỉ nơi đóng BHXH.

* Kích thước sổ, phôi sổ, mẫu sổ sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2015. Và hiệu lục này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Chỉ áp dụng cho các bạn bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội, thất nghiệp từ năm 2016.


Cùng bình luận !