2015/11/06 Bình luận : Lượt xem: 3657
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Bài tập trắc nghiệm kế toán Mỹ 2015

Bạn đã hiểu KẾ TOÁN MỸ LÀ GÌ chưa ? Bạn cần bài tập để làm và thực hành kế toán để hiểu được bản chất công việc kế toán. Sau đây BÀI TẬP KẾ TOÁN MỸ

1 Nếu $1,5625 có thể đổi được 1 bảng Anh, thì báo giá tỷ giá hối đoái trực tiếp và gián tiếp lần lượt là:
a.    $1,5625 và 1 bảng Anh - lần lượt
b.    $1,5625 và 0,64 bảng Anh - lần lượt
c.    $1,00 và 1,5625 bảng Anh - lần lượt
d.    $1,00 và 0,64 bảng Anh - lần lượt  

       
2 Một xí nghiệp Mỹ mua hàng từ một xí nghiệp Canada với kỳ hạn trả tiền trong 60 ngày và viết bằng Can$. Xí nghiệp Mỹ sẽ báo cáo một món lãi hay lỗ do hối suất trên thanh toán nếu giao dịch là:
    a.    Vào sổ theo đồng $US
b.    Đo lường theo đồng $US
c.    Không làm rào qua một hợp đồng kỳ hạn.
d.    Thanh toán sau khi có một biến động về hối suất


3    Lãi hay lỗ do hối suất trên các tài khoản phải thu và phải trả được viết bằng một ngoại tệ là:
    a     Tích luỹ và báo cáo lúc thanh toán
    b     Triển hạn và sử lý như điều chỉnh giá cả của giao dịch.
c.    Báo cáo như là điều chỉnh vốn do qui đổi.
d.    Công nhận trong những thời kỳ có biến đổi hối suất.

 4 Lãi hay lỗ do hối suất sẽ được chuyển trực tiếp cho vốn cổ đông trong một hợp đồng được xếp loại như là một: 
a.    Làm rào cho một tình cảnh tài sản và nợ ròng.
b.    Làm rào cho một cuộc đầu tư ròng vào một công ty nước ngoài.
c.    Làm rào cho một cam kết về ngoại tệ.
d.    Đầu cơ.  


5 Một biểu lộ cho thấy rằng đồng tiền chức năng của công ty con ở nước ngoài là đồng tiền của công ty mẹ được cung cấp bởi:
a.    Huy động vốn địa phương của các hoạt động của công ty con.
b.    Một số lượng lớn giao dịch liên công ty.
c.    Chi phí chính yếu là phí tổn tại địa phương 
d.    Giá cả bán đặt do cạnh tranh ở địa phương ở nước của công ty con.  


6. Một công ty mẹ tại Mỹ có công ty con tại Đức mà đồng tiền chức năng là đồng mark Đức. Đồng $US từ quan điểm của công ty con là:
a.    Một đồng tiền địa phương.
b.    Một đồng tiền để vào sổ.
c.    Một ngoại tệ.
d.    Một đồng tiền chung.

 


Cùng bình luận !