2015/09/23 Bình luận : Lượt xem: 8120
Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì có 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp tư nhân
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Doanh nghiệp Nhà nước

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp như sau

bảng so sánh các loai hình doanh nghiệp


Cùng bình luận !