2015/09/23 Bình luận : Lượt xem: 10192
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì có 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp tư nhân
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Công ty cổ phần
Doanh nghiệp Nhà nước

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp như sau

bảng so sánh các loai hình doanh nghiệp


Cùng bình luận !