2015/11/02 Bình luận : Lượt xem: 2986
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bảng tóm tắt tỷ số tài chính và cách đánh giá mới nhất hiện nay theo chuẩn quốc tế năm 2015. Giúp bạn có được cái nhìn tổng quan hơn về doanh nghiệp của bạn cũng như doanh nghiệp chuẩn bị hợp tác làm ăn.

Bảng tóm tắt tỷ số tài chính và cách đánh giá

Để đưa ra bảng đánh giá, phân tích tài chính tốt nhất ta cần căn cứ nhiều chỉ số tài chính khác nhau : Khả năng thanh khoản, tỷ số quản lý tài sản, tỷ số quản lý nợ, khả năng sinh lợi, giá trị thị trường của doanh nghiệp.

Sau đây CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra một số tỷ số quan trọng và cách đánh giá tài chính cho doanh nghiệp của bạn như sau:

Loại Tỷ Số Công thức tính TB Ngành Đánh giá
Thanh Khoản      
Hiện thời Tài sản lưu đông/Nợ ngắn hạn phải trả 4,2 Càng cao càng tốt
Nhanh Tài sản lưu động - tồn kho/nợ ngắn hạn phải trả 2,1 càng cao càng tốt
Quản lý tài sản      
Vòng quay tồn kho Doanh thu/GT tồn kho 9,0 Càng cao càng tốt
Kỳ thu tiền BQ Khoản phải thu/(doanh thu/360) 36 Càng thấp càng tốt
Vòng quay tài sản côs định Doanh thu/GT tài sản ròng 3.0 Càng cao càng tốt
Vòng quay tài sản Doanh thu/GT tổng tài sản 1,8 Càng cao càng tốt
Quản lý nợ      
Tỷ số Nợ Tổng nợ/GT tổng tài sản 40% Càng thấp càng tốt
Khả năng trả lãi EBIT/lãi phải trả 6.0 Càng cao càng tốt
Khả năng trả nợ (EBITDA + Tiền thuế)/(Lãi phải trả + Nợ gốc + tiền thuế) 4.3 Càng cao càng tốt
Sinh lợi      
Lợi nhuận trên doanh thu Lợi nhuận cho cổ đông thưởng/Doanh thu 5% Càng cao càng tốt
Khả năng lợi nhuận căn bản Ebit/tổng tài sản 17,2% Càng cao càng tốt
ROA Lợi nhuận cổ đông thường/Tổng tài sản 9.0% Càng cao càng tốt
ROE Lợi nhuận cổ đông thường/vốn cổ đông thường 15% Càng cao càng tốt
P/E Giá trị cổ phiếu/EPS 12,5 Càng cao càng tốt
P/C Giá thị trường cổ phiếu/Ngân lưu trên cổ phiếu 6,8 Càng cao càng tốt
M/B Giá trị thị trường cổ phiếu/Mệnh giá cổ phiếu 1,7 Càng cao càng tốt

 

>> Học kế toán tại vĩnh phúc

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !