2015/11/10 Bình luận : Lượt xem: 2341
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Phương pháp và cách Bù trừ số nợ giữa các đối tượng khác nhau 131 không ? khi lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Bù trừ số nợ giữa các đối tượng khác nhau 131 không ?

Cho e hỏi là khi lập bảng cân đối kế toán thi kế toán có được bù trừ số nợ giữa các đối tượng khác nhau của tài khoản 131 trước khi đưa thành 1 chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán không ạ?


Trả lời: Khi bạn lập bảng CĐKT thì không được bù trừ số nợ trên tài khoản lưỡng tính (131,331) mà bạn phải đưa vào 2 chỉ tiêu nếu dư nợ bên đưa vào chỉ tiêu phần (tài sản), nếu dư bên có bạnđưa vào chỉ tiêu phần (nguồn vốn) và ngược lại tài khoản 331 cũng như thế


Nhưng khi bạn đưa số liệu vào bảng CĐKT trên phần mềm HTKK thì họ yêu cầu bạn phải bù trừ vì không có các chỉ tiêu như trên bảng CĐKT bạn lập theo hệ thống tài khoản kế toán đâu nhé.

>> Hướng dẫn hạch toán tài khoản 131

 Chúc bạn thành công

 


Cùng bình luận !