2015/11/02 Bình luận : Lượt xem: 3539
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các chỉ số tài chính quan trọng cần nhớ cho các bạn phân tích tài chính hiệu quả nhất, tốt nhất cho sinh viên kinh doanh

Các chỉ số tài chính quan trọng

Phân tích tài chính, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn cần lưu ý, nhớ đến các chỉ số quan trọng sau đây để có được nhận xét đánh giá, chất lượng nhất. Một phân tích tài chính chỉ chính xác khi các chỉ số thể hiện chuẩn xác mà thôi.

Sau đây một số chỉ số tài chính quan trọng cần lưu ý :

CHỈ SỐ NỢ

-  Nợ ngắn hạn - vốn cổ phần.

-  Nợ phải trả - vốn cổ phần

-  Nợ phải trả - tổng tài sản

  TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG

- Tăng trưởng doanh thu

- Tăng trưởng lợi nhuận thuần

CHỈ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

- Khả năng thanh toán nhanh

CC CHỈ SỐ HIỆU QUẢ KINH DOANH

-  Lợi nhuận gộp doanh thu

-  Lợi nhuận thuần doanh thu

-  Lợi nhận thuần vốn cổ phần. 

- Lợi nhuận thuần tổng tài sản

- Chu chuyển tài sản lưu động.

- Chu chuyển tổng tài sản

- Chu chuyển hàng tồn kho

- Doanh thu trên 1 cổ phần.

- Lợi nhuận thuần trên 1 cổ phần.

Tham khảo : Luận văn phân tích tài chính


Cùng bình luận !