Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Các công việc của kế toán tổng hợp phải làm
2015/05/09 Bình luận : Lượt xem: 9104
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn đang thắc mắc một kế toán tổng hợp cần phải làm những gì ? Thực hiện công việc kế toán của mình ra làm sao...

Các công việc của kế toán tổng hợp phải làm

Kế Toán là nghề thu hút rất nhiều sự quan tâm của bạn đặc biệt nữ sinh. Đây gần như là nghề phù hợp nhất..KẾ TOÁN HÀ NỘI thống kê mỗi năm chúng tôi đào tạo kế toán cho các đối tượng 10.000 Học viên trên cả nước trong đó số này 8.500 là nữ sinh.

Vậy làm công việc kế toán tổng hợp bạn cần phải làm những gì ? Các công việc của kế toán tổng hợp phải làm bao gồm những gì. hiểu rõ hơn vai trò và nhiệm vụ kế toán tổng hợp ta biết được sau đây:

- Lập chứng từ kế toán : Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh và hoàn thành vào các tờ khai chứng từ theo mẫu quy định, theo thời gian và địa điểm phát sinh nghiệp vụ đó.
- Kiểm kê là công việc của kế toán dùng cân đo, đong, đếm..để xác định số lượng và chất lượng của các thể loại vật tư, tiền..từ đó đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán mà có biên pháp xử lý kịp thời.
- Tính giá các đối tượng kế toán: Là công việc của kế toán, biểu hiện bằng giá trị nhất tất cả tài sản của doanh nghiệp nhờ đó mà mọi đối tượng của kế toán đều được biểu hiện cùng một thước đo tiền tệ, từ đó có thể tổng hợp những chỉ tiêu cần thiết bằng tiền cho doanh nghiệp và cho cả nền kinh tế.
- Tính giá thành là một công việc của kế toán tổng hợp chi phí phát sinh trong chu kỳ của doanh nghiệp biểu hiện bằng tiền từ đó xác định được giá thành của sản phẩm giúp doanh nghiệp thấy được hiệu quả của sản xuất kinh doanh để có kế hoạch hạ giá cho phù hợp.
- Mở tài khoản kế toán: là công việc của kế toán phản ảnh và giám đốc một cách thưởng xuyên liên tục và có hệ thống từng đối tượng kế toán riêng biệt có nhiều điểm khác nhau về mọi mặt cần mở rộng tương ứng.
- Ghi sổ kép : Là công việc của kế toán dùng ghi một nhiệm vụ kinh tế phát sinh vào ít nhất hai tài khoản theo đúng nội dung kinh kế và mối quan hệ khách quan của các tài khoản giúp cho việc giám đốc chặt chẽ các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo kế toán: Báo cáo kế toán được tổng hợp từ số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp giúp cho việc đánh giá và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó đề ra các biện pháp để sử dụng điều hành mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]