2015/12/02 Bình luận : Lượt xem: 33731
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Thống kế tất cả Các công việc kế toán cuối năm 2015 cần phải làm cho tháng 12, 1, 2, 3 năm 2016 bạn kế toán cùng theo dõi.

Thống kê Các công việc cuối năm 2015 cần phải làm hoàn thiện

Tháng 12 là tháng cuối cùng để bạn hoàn tất các công việc năm tài chính 2015. Tháng rất bận rộn cho công việc kế toán của mình. Sau đây KẾ TOÁN HÀ NỘI thống kê lại các công việc kế toán cuối năm bạn cần phải làm và hoàn thiện như sau:

Tháng 12/2015 :

Trước ngày 20/12/2015, NỘP MẪU 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm 2016. Bạn có thể tải mẫu 06/GTGT 2016
Trước ngày 31/12/2015, nộp lại TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI cho cơ quan thuế. Điều chỉnh tờ khai, vốn nếu có.
Thực kiểm kê và rà soát lại sổ sách kế toán năm 2015 để chuẩn bị làm báo cáo tài chính cuối năm.
Đối chiều các khoản công nợ cuối năm, nợ phải trả, phải thu.....

 

Tháng 1/2016

Trước ngày 20/01/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 12/2015): Thuế GTGT, Thuế TNCN báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn cho tháng 12/2015.
Trước ngày 30/01/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo Quý (cho Quý IV): Thuế GTGT, Thuế TNCN báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn cho Quý IV
Trước ngày 30/01/2016: nộp TIỀN THUẾ MÔN BÀI cho năm 2016.

 

Tháng 2/2016

 

Trước ngày 20/02/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 1/2016): Thuế GTGT, Thuế TNCN báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn cho tháng 1/2016.

 

Tháng 3/2016:

Trước ngày 31/03/2016: NỘP BCTC năm 2015 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.
Trước ngày 31/03/2016: nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN + TNCN và các tờ khai QT năm khác (nếu có)

 

KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ liên tục update các công việc lịch làm việc cụ thể của cơ quan thuế cho các bạn kế toán, công ty có hướng lịch cụ thể cho công việc sắp tới của mình. Doanh nghiệp nào chưa chủ động được công việc kế toán  của mình có thể thuê gói dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi.

>> Hướng dẫn tính thuế GTGT 10%

Chúc các bạn thành công !


Cùng bình luận !