2016/06/10 Bình luận : Lượt xem: 3531
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn bạn cách sử dụng Các hàm chức năng ngày tháng trong excel 2007 2010 nhanh nhất hiệu quả nhất

Các hàm chức năng ngày tháng trong excel 2007 2010

Hàm DATE

Trả về số serial của một ngày cụ thể

hàm DATEDIF

Tính số ngày, tháng, hoặc nhiều năm giữa hai ngày. Chức năng này rất hữu ích trong các công thức mà bạn cần phải tính toán một tuổi.

hàm DATEVALUE

Chuyển đổi một ngày dưới hình thức văn bản thành một dãy số

+ dịch vụ làm bctc tại đống đa

+ làm báo cáo tài chính tại gia lâm

chức năng NGÀY

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một ngày trong tháng

NGÀY chức năng 
Excel 2013

Trả về số ngày giữa hai ngày

hàm DAYS360

Tính số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm có 360 ngày

hàm EDATE

Trả về số thứ tự của ngày đó là số lượng chỉ định của tháng trước hoặc sau ngày bắt đầu

hàm EOMONTH

Trả về số thứ tự của ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau khi một số quy định của tháng

chức năng GIỜ

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một giờ

chức năng ISOWEEKNUM 
Excel 2013

Trả về số các số tuần ISO của năm cho một ngày nhất định

chức năng PHÚT

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một phút

chức năng THÁNG

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một tháng

hàm NETWORKDAYS

Trả về số cả ngày làm việc giữa hai ngày

chức năng NETWORKDAYS.INTL 
Excel 2010

Trả về số cả ngày làm việc giữa hai ngày sử dụng các thông số để chỉ ra và bao nhiêu ngày là những ngày cuối tuần

DOANH NGHIỆP chức năng

Trả về số thứ tự của ngày tháng và thời gian hiện tại

chức năng THỨ HAI

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một thứ hai

THỜI GIAN chức năng

Trả về số serial của một thời gian cụ thể

hàm TIMEVALUE

Chuyển đổi một thời gian trong các hình thức văn bản thành một dãy số

chức năng TODAY

Trả về số serial của ngày hôm nay

hàm WEEKDAY

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một ngày trong tuần

hàm WEEKNUM

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một số đại diện nơi tuần giảm số lượng với một năm

chức năng WORKDAY

Trả về số thứ tự của ngày trước hoặc sau một số ngày công

chức năng WORKDAY.INTL 
Excel 2010

Trả về số thứ tự của ngày trước hoặc sau một số ngày công lao động sử dụng các thông số để chỉ ra và bao nhiêu ngày là những ngày cuối tuần

chức năng NĂM

Chuyển đổi một số nối tiếp đến một năm

chức năng hàm YEARFRAC

Trả về phần năm đại diện cho số của cả ngày giữa start_date và end_date


Cùng bình luận !