2015/12/06 Bình luận : Lượt xem: 3852
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cơ quan thuế đưa ra Các loại thuế không tính tiền nộp chậm 2016 các doanh nghiệp kế toán cần lưu ý

Các loại thuế không tính tiền nộp chậm 

Tại công văn số 4558/TCT-QLN ban hành ghi rõ các loại thuế không tính tiền khi doanh nghiệp nộp chậm. CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra các bạn rõ để có được lưu ý khi có giấy báo nộp phạt của cơ quan thuế.

-  Đối với thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu, đây là loại thuế mà người nộp thuế có trách nhiệm khấu trừ nộp thay vào ngân sách nhà nước. Do vậy, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu mà người nộp thuế có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nhà thầu ở nước ngoài thì không thuộc đối tượng áp dụng tại Khoản 10 Điều 2 Thông 26/2015/TT-BTC.

-Tiết a điểm 2 Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định: “Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ này không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế”.
Do vậy, đối với số thuế còn nợ ngân sách nhà nước (không phân biệt số thuế còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hay không), nếu nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế thì thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp.

Ví dụ: Một doanh nghiệp ký hợp đồng thi công xây dựng 02 công trình, trong đó công trình A được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước, công trình B không được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước. Tình hình thanh toán vốn ngân sách nhà nước và kê khai thuế như sau:


- Công trình A: đã kê khai số thuế phải nộp 300 triệu đồng, doanh nghiệp chưa nộp và nợ thuế 300 triệu đồng; NSNN còn nợ doanh nghiệp 700 triệu đồng.


- Công trình B: đã kê khai số thuế phải nộp 100 triệu đồng, doanh nghiệp chưa nộp và nợ thuế 100 triệu đồng 
Như vậy, NSNN còn nợ doanh nghiệp 700 triệu đồng, lớn hơn số thuế doanh nghiệp còn nợ là 400 triệu đồng (=300+100), doanh nghiệp được không tính tiền chậm nộp trên tổng số nợ thuế là 400 triệu đồng của 02 công trình.

 

Tham khảo thêm mẫu công văn : Công văn chấp nhận không tính tiền phạt nộp chậm 

Chúc bạn thành công !

 


Cùng bình luận !