2016/01/09 Bình luận : Lượt xem: 2430
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các Tài khoản kế toán phải thu khách hàng hướng dẫn bạn cách định khoản các tài khoản này theo thông tư 200/BTC/2014.

Các Tài khoản kế toán phải thu khách hàng

Công việc cuối năm chắc chắn rất nhiều bạn cần đến bảng thống kê nay. Dưới đây là thống kê toàn bộ các tài khoản liên quan đến kế toán phải thu của khác hàng theo TT200/BTC các bạn nhé.

Bảng tài khoản kế toán phải thu khác hàng được cập nhật mới nhất tính đến hết năm 2015.

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ chưa thu tiền

131

511,33311

Hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền KH phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng

337,3331

Số tiền thưởng phụ thêm thu được do KH trả phụ thêm khi thực hiện đạt chỉ tiêu trong hợp đồng

511,33311

Phải thu về phí ủy thác của bên nhận ủy thác

511,33311

Đánh giá cuối năm công nợ ngoại tệ ( Lãi)

4131

Phải thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

711,3331

Các khoản chi hộ cho khách hàng,đơn vị ủy thác nhập
khẩu

111,112

Hàng bán bị khách hàng trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

5213,5211,5212,3331

131

Tiền chiết khấu thanh toán trừ vào nợ phải thu

111,112,635

Thu tiền khách hàng, KH ứng tiền trước

111.112

Khách hàng thanh toán công nợ = vật tư, công cụ..

152,153,156,…

Xóa sổ khoản nợ khó đòi

229 ( số đã lập dự phòng),642 ( Số chưa lập)

Thanh toán bù trừ phải thu và phải trả

331

Đánh giá cuối năm công nợ ngoại tệ ( Lỗ)

413

 

Bạn có thể xem thêm : Bảng tài khoản liên quan đầu tư và đáo hạn 


Cùng bình luận !