2016/01/11 Bình luận : Lượt xem: 2184
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Danh sách liệt kê Các tài khoản kế toán thuế GTGT khấu trừ hoàn thuế GTGT năm 2016.

Các tài khoản kế toán thuế GTGT khấu trừ

 Khi bạn làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp bạn thì bạn cần biết sử dụng các tài khoản nào, diễn giải ra làm sao, bên nào có bên nào nợ. 

KE TOAN HA NOI liệt kê cho bạn danh sách các tài khoản liên quan đến hoàn thuế GTGT :

KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Khi mua hàng tồn kho, TSCĐ, BĐS đầu tư, công cụ dịch vụ nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

133

111,112 ( giá trị vật tư tách riêng)

Thuế GTGT đầu vào ở khâu nhập khẩu

33312

Trả lại hàng , hàng mua được giảm giá ( giảm VAT đầu vào tương ứng)

111,112,131

133

Thuế GTGT của hàng hóa, vật tư bị mất do trách nhiệm tổ chức cá nhân bồi thường

138,111,334,632

Khấu trừ thuế GTGT

3331

Được hoàn thuế GTGT

111,112,…

 

>> Tham khảo thêm : Tài khoản kế toán phải thu khách hàng 

Chúc bạn thanh công !


Cùng bình luận !