2015/07/15 Bình luận : Lượt xem: 9420
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Phương pháp và hướng dẫn hạch toán và Cách định khoản tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường mới nhất hiện nay theo thông tư 200/2014/BTC

Cách định khoản tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường


Tìm hiểu tài khoản 151 là gì ? Tác dụng của nó ra làm sao ? Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan tài khoản 151.

Tài khoản 151 là loại Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hoá, vật tư (Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi..Gọi chung là tài khoản hàng mua đang đi đường.

Tài khoản 151 không có tài khoản cấp 2.

Kết cấu của tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường như sau:

 Bên Nợ Bên Có

- Trị giá hàng hoá, vật tư đã mua đang đi đường;

- Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng hoá tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá hàng hoá, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (Chưa về nhập kho đơn vị).

- Trị giá hàng hoá, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách hàng;

- Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng hoá tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).


Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản 151:

- Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - Hàng hoá

     Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

-   Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (Còn đang đi trên đường cuối kỳ), ghi:

Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường

     Có TK 611 - Mua hàng. 

-  Trường hợp hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bản về mất mát, hoa hụt, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, ghi:

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý

     Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

-   Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hoá đơn mua hàng của các loại hàng chưa về nhập kho dùng vào hoạt động sản xuất ghi:

Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

     Có TK 331 - Phải trả cho người bán; hoặc

     Có TK 111, 112, 141,. . .

-  Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (Còn đang đi trên đường cuối kỳ), ghi:

Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường

     Có TK 611 - Mua hàng. 

- Đầu kỳ, kế toán căn cứ trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tế của hàng hoá, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng

     Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

Đây là tất tần tật về tài khoản 151 hàng mua đang đi đường. Thuộc trong bộ môn nguyên lý kế toán mà KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ đào tạo bạn trong quá trình tham gia khoá học kế toán thực tế tại tất cả các cơ sở trên cả nước.

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !