Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Ta dùng must và have/has to + V, để diễn tả sự cần thiết phải làm việc gì đó. have got to có nghĩa tương tự như have to nhưng have got to mang tính trịnh trọng hơn
2019/07/20 Bình luận : Lượt xem: 2096
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Ta dùng must và have/has to + V, để diễn tả sự cần thiết phải làm việc gì đó. have got to có nghĩa tương tự như have to nhưng have got to mang tính trịnh trọng hơn. Chúng ta sử dụng nó chủ yểu ở thì hiện tại.

Cách sử dụng must và have/has to trong tiếng anh

Ta dùng must và have/has to + V, để diễn tả sự cần thiết phải làm việc gì đó.
- We have to get up early on Monday. Our train leaves at 6:00.
Sáng thứ Hai chúng tôi phải dậy sớm. Tàu chúng tôi chạy lúc 6h.
- Have you had ever to go to the hospital?
Bạn đã phải vào bệnh viện lần nào chưa?
- John has to get the car repaired. There’s something wrong with the brakes.
John phải sửa chiếc xe ô tô. Phanh của nó có vấn đề.
> Khi ta sử dụng ở thời quá khứ hay tương lai thì cần một cấu trúc của have to
- Mary had to go to the hospital yesterday.
Mary phải nhập viện hôm qua.
- We will have to try our best next time.
Chúng tôi phải cô găng hêt sức mình trong thời gian săp tới. Ệpp > Ớ thể phủ định và nghi vấn, ta phải sử dụng dạng thức của do í - She doesn't have to work on Sunday.
Cô ây không phải đi làm vào chủ nhật
- She didn’t have to work last Monday.
Co ay không phải đi làm vào thứ Hai tuần trước.
- Did you have to work last Tuesday?
Bạn có phải đi làm thứ Ba tuần trước không?
Must hay have to have got to
> have got to có nghĩa tương tự như have to nhưng have got to mang tính trịnh trọng hơn. Chúng ta sử dụng nó chủ yểu ở thì hiện tại.

Cà must và have to đều dùng đế diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng nó lại được dùng khác nhau.

must

Have/has to

Ta dùng must khi người nói tự cảm thấy cần làm việc gì:

We must be quite (I’m telling you).

Chủng ta phải im lặng (Tôi đang nói với bạn).

Ta dùng have to khi tình hỉnh bắt buộc phải làm gì:

We have to be quiet (that’s the rule). Chúng ta phái im lặng (đó là nguyên tắc).

 

She has got to buy a bicycle.
CÔ ay phái mua một chiếc xe đạp.

 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]