Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2015
2015/07/08 Bình luận : Lượt xem: 48342
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Phương pháp tính và Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. bạn biết chính xác các thủ tục nhận BHTN của mình

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Bảo hiểm xã hội BHXH & Bảo hiểm thất nghiệp BHTN hiện nay luôn là vấn đề thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn đang công tác, làm việc tại doanh nghiệp hiện nay. Làm sao tính được bảo hiểm thất nghiệp của mình sau khi nghỉ làm tại công ty xkld nhat ban

KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra cho bạn biết được tỷ lệ trích nộp BHXH như thế nào chưa ? Sau đây là tỷ lệ trích nộp BHXH giữa người lao động và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm:

Bảo hiểm bắt buộc

Người LĐ chịu (Trừ vào lương)

Doanh nghiệp chịu(Tính vào CF)

Tổng
Bảo hiểm xã hội 8% 18% 26%
Bảo hiểm Y tế 1,5% 3% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2%
Tổng cộng 10,5% 22% 32,5%

 

Bạn lưu ý khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp bạn đã đóng cả bảo hiểm thất nghiệp rồi bạn nhé.

>> Chốt sổ BHXH cho người lao động

* Lưu ý thêm : Bạn chỉ nhận được bảo hiểm thất nghiệp khi đã tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu 12 tháng ( 1 năm).

Phần chính của nội dung bài viết cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2015 với điều kiện bạn đã tham gia BHXH trên 1 năm như sau:

- Mức trợ cấp thất nghiệp là 60% của trung bình 6 tháng đóng BHXH cuối cùng với cơ quan bảo hiểm. Hiện nay đa phần các doanh nghiệp đều đóng theo mức cơ bản của từng vùng.

- BHTN chi trả cho bạn tối đa là 3 tháng hoặc đến khi bạn xin được công việc mới và bắt đầu tham gia BHXH trở lại.

Ví dụ cụ thể như sau:

Bạn Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm ( 24 tháng ). 6 tháng cuối cùng tham gia bảo hiểm anh A đang đang đóng bảo hiểm như sau:

- Tháng 1 : 4.000.000 VNĐ/tháng

- Tháng 2 : 4.200.000 VNĐ/tháng

- Tháng 3 : 4.300.000 VNĐ/tháng

- Tháng 4 : 4.500.000 VNĐ/tháng

- Tháng 5 : 4.700.000 VNĐ/tháng

- Tháng 6 : 4.700.000 VNĐ/tháng

Bài toán đặt ra tính BHTN anh A nhận được khi nghỉ việc tại doanh nghiệp:

Bài giải:

Ta tính mức lương trung bình của 6 tháng trên mà Anh A đã tham gia bảo hiểm:

TBL= (4 tr + 4.2 tr + 4.3 tr + 4.5 tr + 4.7 tr + 4.7tr)/6 = 4.4 tr/tháng.

Vậy Mức lương của trợ cấp thất nghiệp Anh A nhận được tối đa 3 tháng thất nghiệp mỗi tháng 

LTN = 4.4 * 0.6= 2,640.000 VNĐ ( Hai triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Tham khảo thêm : Chế độ thai sản 2015

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]