Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Cách trình bày cho một CV xin việc kế toán
2015/05/20 Bình luận : Lượt xem: 11279
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cách trình bày cho một CV xin việc kế toán sao cho nghệ thuật đạt điểm cao nhất trong mắt nhà tuyển dụng kế toán chuyên nghiệp

Cách trình bày cho một CV xin việc kế toán

Viết CV xin việc cần có kỹ năng chứ không phải bạn muốn viết gì cũng được, viết gì cũng xong...Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá trực tiếp bạn CV mà bạn gửi đến ứng tuyển trước tiên sau đó thấy OK mới gọi bạn đến phỏng vấn.

Nghệ thuật viết CV xin việc nằm cách trình bày khoa hoc cho các điểm nhấn trên đó chứ không bạn kể ra bằng này, bằng kia, chứng chỉ này hay chứng chỉ kia...

Hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn các bạn Cách trình bày cho một CV xin việc kế toán như thế nào đạt được yêu cầu của nhà tuyển dụng khó tính nhất.

- Thông tin cá nhân nằm ở vị trí đầu tiên. Bạn liệt kê đầy đủ các thông tin :

+ Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Quê Quán, Giới tính, địa chỉ, SDT liên lạc, Email, tình trạng hôn nhân...

- Tiếp theo sẽ là: MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

muc-tieu-nghe-nghiep

Tại sao Tôi không để trình độ học vấn trước đó là KỸ NĂNG XIN VIỆC của bạn

+ Ta xin việc cty tư nhân, Nộp hồ sơ ứng tuyển vào các bạn đúng chuyên ngành họ yêu cầu..trường lớp không quan trọng..bạn học trường nào đi nữa bạn không làm được việc bạn vẫn bị out như thường. Công Ty học sẵn sàng nhận bạn dù bạn chưa biết gì học đào tạo..bạn phải có mục đích, có lý tưởng..

- Kinh nghiệm thực tế : Tôi làm ở chỗ này rồi, chỗ kia rồi...thời gian này đến thời gian kia rồi...hãy cố gắng bịa ra cho mình một công ty, doanh nghiệp vào đó..không ai đánh thuế của bạn đâu, không nhà tuyển dụng nào đi xác minh đâu.

- Trình độ học vấn của bạn : Học trường nào, trung tâm nào, học những gì : tiếng anh, kế toán tổng hợp ở đâu đó...

- Kỹ năng sống : Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm...kỹ nằng làm cái này làm cái kia...

- Thông tin bổ sung cá nhân...Bạn nên nhớ có ảnh 4x6 rán vào nhé.

>> Điều nên tránh khi viết CV xin việc

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]