2015/06/16 Bình luận : Lượt xem: 10105
Nhiều bạn chưa thực sự nắm vững các chi phí sản xuất sản kinh doanh của doanh nghiệp là gì ? Cách phân loại chi phí sản xuất theo từng tiêu chí nhất định : Theo yếu tố chi phí, theo quan hệ sản xuất...

Chi phí sản xuất kinh doanh là gì ? - Cách phân loại chi phí

TRUNG TAM DAO TAO KE TOAN HA NOI hướng dẫn các bạn chi phí sản xuất kinh doanh là gì ? Các cách phân loại chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Khái niềm về chi phí sản xuất kinh doanh : Từ góc độ DN, CPSXKD của 1 DN là toàn bộ chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm và các khoản tiền thuế gián thu mà DN phải bỏ ra để thực hiện hoạt động SXKD trong một thời kỳ nhất định

moi-quan-he-chi-phi-san-xuat

 Cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh như sau :

Theo yếu tố chi phí
- Chi phí nguyên nhiên vật liệu
-Chi phí tiền lương và các khoản 
trích theo lương
- Chi phí khấu hao
- Chi phí CCDC
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác
Theo quan hệ sản xuất
- Chi phí sản xuất kinh doanh theo hoạt động và công dụng kinh tế
- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất
-  Chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên Báo cáo tài chính
- Chi phí sản xuất kinh doanh theo khái niệm quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán chi phí (theo phương pháp quy nạp)
- Chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và quá trình kinh doanh
- Chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

Tham khảo thêm >> Kiểm kê là gì ? 

Chúc bạn thành công !

 


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/