Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ibmland
2019/04/29 Bình luận : Lượt xem: 1241
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ibmland Mã số thuế: 1500753959 Địa chỉ: Số 69-70-71, đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ibmland


Tên giao dịch: TẬP ĐOÀN IBMLAND
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 1500753959
Địa chỉ: Số 69-70-71, đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Đại diện pháp luật: Huỳnh Hoàng Thắng
Ngày cấp giấy phép: 19/05/2011
Ngày hoạt động: 19/05/2011

Ngành Nghề Kinh Doanh:

STT Tên ngành Mã ngành  
1 Trồng rừng và chăm sóc rừng 210  
2 Khai thác gỗ   2210
3 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629  
4 Khai thác, xử lý và cung cấp nước   36000
5 Thoát nước và xử lý nước thải 3700  
6 Xây dựng nhà các loại   41000
7 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210  
8 Xây dựng công trình công ích   42200
9 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   42900
10 Phá dỡ   43110
11 Chuẩn bị mặt bằng   43120
12 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300
13 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
14 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641  
15 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520
16 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659  
17 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662  
18 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
19 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669  
20 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
21 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
22 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100
23 Quảng cáo   73100
24 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200
25 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
26 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp   81100
27 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại   82300
28 Giáo dục thể thao và giải trí   85510
29 Giáo dục văn hoá nghệ thuật   85520
30 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục   85600
31 Hoạt động của các cơ sở thể thao   93110
32 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao   93120
33 Hoạt động thể thao khác   93190
34 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 93210
35 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu   93290

Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]