2019/04/26 Bình luận : Lượt xem: 1133
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Ktc Mã số thuế: 0901054392 Địa chỉ: Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Ktc


Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0901054392
Địa chỉ: Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mát
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2019
Ngày hoạt động: 05/04/2019

Ngành Nghề Kinh Doanh:

STT Tên ngành Mã ngành  
1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
2 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
3 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
4 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
5 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
6 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
7 Vận tải đường ống   49400
8 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012  
9 Vận tải hàng hóa ven biển   50121
10 Vận tải hàng hóa viễn dương   50122
11 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
12 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
13 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
14 Vận tải hành khách hàng không   51100
15 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
16 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
18 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102
19 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221  
21 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt   52211
22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   52219
23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222  
24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương 52221
25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa 52222
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223  
27 Dịch vụ điều hành bay   52231
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không 52239
29 Bốc xếp hàng hóa 5224  
30 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
31 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
32 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
33 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
34 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
35 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
36 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
37 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
38 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 52299
39 Bưu chính   53100
40 Chuyển phát   53200

Cùng bình luận !