Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Công việc kế toán phải làm khi vào doanh nghiệp
2015/05/13 Bình luận : Lượt xem: 7342
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Kế toán có rất việc phải làm. Nhưng ở mỗi trưởng hợp bạn làm những công việc khác nhau Những công việc kế toán phải làm khi vào doanh nghiệp

Những công việc kế toán phải làm khi vào doanh nghiệp

Bạn đã nhảy việc kế toán bao nhiêu lần rồi ? Nhiều bạn kế toán viên chắc không nhớ được. Nhưng có bạn nó chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi..Dù đã nhiều lần thay đổi công việc rồi thì bạn có lắm hết các công việc kế toán phải làm khi vào doanh nghiệp chưa ? 

KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ với các bạn Những Công việc kế toán phải làm khi vào doanh nghiệp là những gì? làm bao nhiêu ? làm gì trước, làm gì sau...

>> Một số doanh nghiệp tuyển dụng kế toán

A  - Những Công việc kế toán phải làm khi vào doanh nghiệp mới thành lập

1. Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 + Doanh nghiệp thành lập từ 2011 – nay mã số mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế có 10 số
 + Doanh nghiệp thành lập trước 2011 có giấy chứng nhận mã số thuế có 10 số
Trường hợp mã số thuế có 13 số : Công ty con hoặc chi nhánh.

2. Thủ tục nộp thuế môn bài
3. Lựa chọn phương pháp tính thuế (khấu trừ, trực tiếp..)
4. Thủ tục về hóa đơn (Mua của cơ quan thuế hoặc đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn)
5. Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế (Mẫu 08 - MST)
6. Lập hồ sơ kê khai các loại thuế
7. Lập bảng đăng ký PP trích khấu hao nộp CQT
8. Tập hợp chứng từ làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập BCTC 
9. In sổ sách và lưu trữ theo quy định.

B - Đối với doanh nghiệp đã có phát sinh.

1. Lập biên bản giao nhận chứng từ sổ sách: file mềm, file cứng..
2. Kiểm tra giấy phép kinh doanh và Thủ tục nộp thuế môn bài (đầu năm)
3. Kiểm tra DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp nào?
4. Kiểm tra hóa đơn còn không để mua hoặc đặt in tiếp
5. Lập hồ sơ kê khai các loại thuế
6. Tập hợp chứng từ làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập BCTC 
7. In sổ sách và lưu trữ theo quy định.

>> Tham khảo: kế toán tài chính phải làm công việc gì 

Chúc bạn thành công !

 

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]