2015/07/25 Bình luận : Lượt xem: 6849
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Một doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in cần có những điều kiện nào ? Trong thời gian bao lâu doanh nghiệp bạn được sử dụng hoá đơn tự in được cấp phép của cơ quan thuế chủ quản

Điều kiện doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in

Hiện nay ta biết có nhiều loại hoá đơn GTGT trên thi trường như : Hoá đơn mua cơ quan thuế, hoá đơn GTGT đặt in, hoá đơn tự in. Có lẽ vấn đề đơn giản như hoá đơn mua và đặt in ít bạn thắc mắc vì đa số ta biết doanh nghiệp mới thành lập thì mua hoá đơn của cơ quan thuế chủ quản số ít được đặt in hoá đơn. Doanh nghiệp hoạt động trên một năm được phép đặt in hoá đơn..vậy điều kiện nào để một doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn tự in và được coi là hoá đơn GTGT hợp lý hợp lệ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP  ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP  ngày 17/1/2014 
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tại điểm c, khoản 2 và điểm a, khoản 3, Điều 3 quy định về loại và hình thức hóa đơn như sau:

“c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…”.

“a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của 
Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

… 2. Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b, khoản 1, Điều 6 như sau:

- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có 
ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”.

Ta có thể thấy hoá đơn tự in mà ta hay gặp nhất khi ta đi siêu thị mua đồ ra thanh toán tại quầy nhận được hoá đơn do máy in ra...tất cả chúng ta đều được cầm nó trên tay ít nhất một lần.

Xử lý các tình huống hoá đơn GTGT như xoá bỏ hoá đơn khi nào ? Huỷ bỏ hoá đơn GTGT khi nào...mời bạn tham khảo thêm bài viết : Phân biệt mục xoá bỏ và huỷ bỏ hoá đơn GTGT


Cùng bình luận !