2015/06/24 Bình luận : Lượt xem: 17491
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cách định khoản và hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ liên quan đên tài khoản 133 theo thông tư 200 thuế GTGt được khấu trừ của doanh nghiệp 2015

Định khoản và hạch toán tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin đưa ra Tài khoản 133 theo thông tư 200 quy định Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

* Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ.

- Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định.

Kết cấu của tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng

 Bên nợ Bên Có

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Số dư bên Nợ

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.

- Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;

- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;

- Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Sau đây một số nghiệp vụ thường gặp với tài khoản 133 - Thuế GTGT
 

 1. Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh :

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - Hàng hoá

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư

Nợ TK 611 - Mua hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

     Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).

VD Mua Hàng hóa nhập kho, số tiền trên hóa đơn 5 triệu. (Chưa bao gồm 10% thuế VAT ), thanh toán ngay bằng Tiền mặt

Nợ 156       : 5.000.000
Nợ 133       :    500.000 
       Có 111 :             5.500.000

- Khi mua vật tư, hàng hoá, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 142, 242,. . . (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

     Có TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).

VD: Mua máy cắt sắt phục vụ quá trình sản xuất giá đỡ điều hoà số tiền 8.800.000 VNĐ đã bao gồm thuế GTGT

Nợ 153   :  8.000.000 VNĐ

Nợ 133 : 800.000 VNĐ

     Có 111 : 8.800.000 VNĐ

- Khi mua hàng hoá giao bán ngay ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

     Có các TK 111, 112, 331,. . . (Tổng giá thanh toán)

- Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:

Nợ TK các 152, 153, 156, 211, 213 (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào)

     Có TK 111, 112, 331,. . .

- Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)

     Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

Bạn tham khảo thêm một số bài tập định khoản kế toán mới nhất năm 2015

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !