2015/09/14 Bình luận : Lượt xem: 6106
Download phần mềm HTKK 3.3.4 và hướng dẫn cách cài đặt phần mềm này

Download phần mềm HTKK 3.3.4 và hướng dẫn cách cài đặt phần mềm này

Tại sao phải nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.4:

Tổng cục thuế yêu cầu bắt buộc phải nâng cấp phần mềm htkk 3.3.4 nhằm giúp kế toán thuận tiện trong việc kê khai thuế

download phần mềm htkk 3.3.4

Download phần mềm HTKK 3.3.4: HTKK 3.3.4

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm HTKK 3.3.4 xem tại video dưới đây


Cùng bình luận !