2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 3178
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Sách và Ebook Hướng dẫn kế toán 2016 có link download ngay cho các bạn.

Ebook Hướng dẫn kế toán 2016

Kế toán chịu trách nhiệm cho nhiều hoạt động, trong đó có thể đòi hỏi nhiều năm đào tạo và kinh nghiệm để hiểu đầy đủ. Các Hướng dẫn Kế toán ' cung cấp một kiến thức thực tế về cách để hoàn thành nhiều nhiệm vụ kế toán, đồng thời cũng truyền đạt một sự hiểu biết về các tiêu chuẩn kế toán quan trọng hơn. Cuốn sách này là nhằm đẩy mạnh các đường cong học tập của kế toán chuyên nghiệp. Các chủ đề bao gồm các thủ tục kế toán, GAAP cho các giao dịch phổ biến, đóng sách, sản xuất báo cáo tài chính và các báo cáo khác, chiến thuật thu thập, quản lý biên chế, ngân sách, và nhiều hơn nữa

Phần hành trong sách kế toán này

Phần I - Tổng quan
Chương 1. Vai trò của kế toán

Phần II - Ghi nhận
Chương 2. Biểu đồ Tài khoản 
Chương 3. Tổng Ledger và Trial Balance 
Chương Thủ tục 4. Kế toán

Phần III - Phân loại
Chương 5. Kế toán các khoản phải thu 
Chương 6. Kế toán các khoản đầu tư 
Chương 7. Kế toán hàng tồn kho 
Chương 8. Kế toán tài sản, nhà máy, và thiết bị 
Chương 9. Kế toán cho vô hình 
Chương 10. Kế toán vốn chủ sở hữu 
Chương 11. Ghi nhận doanh thu 
Chương 12. Kế toán lương 
Chương 13. Kế toán Cổ-Based Bồi thường 
Chương 14. Kế toán thuế thu nhập 
Chương 15. Kế toán kết hợp kinh doanh 
Chương 16. Ngoại tệ Matters 
Chương 17. Kế toán cho Thuê 
Chương 18. Thay đổi Kế toán và sửa chữa lỗi 

Phần IV - Báo cáo
Chương 19. Đóng Sách 
báo các Chương 20. Các tài chính 
Chương 21. Công ty Báo cáo tài chính 
Chương Báo cáo Quản lý 22.

Phần V - Các hoạt động khác
Chương 23. Tiền thu tiền Quản lý 
Chương 24. Bộ sưu tập Tactics 
Chương 25. Quản lý tiền lương 
Chương 26. Lập ngân sách 
Chương 27. Vốn ngân sách 
Chỉ số tài chính Chương 28. Kinh doanh 
Phân tích Chương 29. Chi phí Object

Bạn nào có nhu cầu xin vui lòng comment Email phía dưới KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ gửi qua Email cho các bạn.


Cùng bình luận !