2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 3337
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Toàn tập về Ebook Hướng dẫn làm kế toán thủ quỹ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2016

Ebook Hướng dẫn làm thủ quỹ 

Các Hướng dẫn của Thủ quỹ tiết lộ cách hoạt động của bộ phận ngân quỹ có thể được tổ chức và điều chỉnh tốt, tập trung vào các mối quan hệ ngân hàng, hệ thống tập trung tiền mặt, chiến lược đầu tư, nguồn tài chính, quản lý tín dụng, bảo hiểm xã hội , và nhiều hơn nữa. Các sách hướng dẫn cũng đề cập đến các khía cạnh hành chính của công việc của thủ quỹ, bao gồm kế toán kho bạc, hệ thống quản lý ngân quỹ, và điều khiển.

Phần 1 - Tiểu Kho bạc Chức năng
Chương 1. Quản lý Kho bạc 
Chương 2. Quan hệ Ngân hàng 
Chương 3. Tiền Nồng 
Chương 4. Tiền Dự báo 
Chương 5. Thanh toán bù trừ và hệ thống Giải quyết 
Chương 6. Quản lý đầu tư 
Chương 7. Công bằng tài chính 
Chương 8. Tài Nợ 
Chương 9 . chuỗi cung ứng tài chính 
Chương 10. Quản lý rủi ro Kho bạc

Phần 2 - Các chức năng phụ trợ Kho bạc
Chương 11. Bảo hiểm 
Chương 12. Quản lý tín dụng 
Chương 13. Working Capital Management

Phần 3 - Kho bạc Back Office
Chương 14. Kế toán các giao dịch Kho bạc 
Chương 15. Kho bạc Hệ thống quản lý 
Chương 16. Kho bạc Controls 
đo Chương 17. Kho bạc

>> Ebook hướng dẫn sát nhập mua 

Bạn nào có nhu cầu xin vui lòng comment Email phía dưới KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ gửi qua Email cho các bạn.


Cùng bình luận !