2015/10/30 Bình luận : Lượt xem: 2389
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Trong doanh nghiệp việc huy động vốn chắc chắn không thể tránh khỏi. Thậm trí có những doanh nghiệp huy động từng tháng liên tiếp một. Tài liệu về bộ môn nghiệp vụ huy động vốn cho doanh nghiệp

Ebook nghiệp vụ huy động vốn 2015 mới nhất hiện nay

Bạn làm kế toán làm thư ký  đôi khi thay mặt giám đốc làm công việc huy động vốn cho doanh nghiệp. Bạn trực tiếp là người quản lý dòng tiền, biết rõ số lượng tiền vốn cần bao nhiêu.

Ebook nghiệp vụ huy động vốn mới nhất hiện nay bao gồm 5 phần như sau :

I. Vốn tự có detail
II. Nguồn vốn huy động (Mobilized Capital)
III. Vốn đi vay (Borrowed Capital)
IV. Vốn tiếp nhận (Trust Capital )
V. Vốn khác (Other Capital)

Link download : Nghiệp vụ huy động vốn


Cùng bình luận !