2015/07/07 Bình luận : Lượt xem: 4659
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Link tải download tài liệu ebook Giáo trình kế toán doanh nghiệp 3 cung cấp đầy đủ tài liệu kế toán doanh nghiệp mới nhất thông tư 200/2014/BTC

Giáo trình kế toán doanh nghiệp 3

KẾ TOÁN HÀ NỘI đơn vị hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo kế toán, làm dịch vụ kế toán trên cả nước. Từng giáo trình, từng tài liệu giới thiệu cho các bạn đều là tài liệu được đúc kết qua thời gian làm việc của kế toán trưởng, kế toán tổng hợp của doanh nghiệp.

Điểm mới của giáo trình kế toán doanh nghiệp 3 đem lại cho các bạn:


- Nêu rõ chi tiết các tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất hiện nay.
- Hướng dẫn chi tiết cách định khoản, hạch toán từng tài khoản 1 rất chi tiết.
- Có ví dụ kèm theo cho từng tài khoản.
- Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán 
- Hướng dẫn làm báo cáo kết quả kinh doanh
- Hướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Làm báo cáo thuyết minh tài chính.

CHƯƠNG I : KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
I/ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 
II/ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 

CHƯƠNG II : KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA
I/ ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HÀNG HÓA 
IIA/ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG 
IIIA/ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 
B/ LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI :
IIB/ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
IIIB/  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

CHƯƠNG III :KẾ TOÁN KẾT QUẢ VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
I/ KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
II/ KẾ TOÁN PHÂN PHỐI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

CHƯƠNG IV : BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I/KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG VÀ YÊU CẦU CỦA BCTC
II/CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KỲ LẬP VÀ THỜI HẠN NỘP BCTC
III/PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Link download tài liệu: Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !