2015/07/01 Bình luận : Lượt xem: 15354
Cách hạch toán các khoản tạm ứng - Tài khoản 141 theo thông tư 200 mới nhất hiện nay. Các nghiệp vụ phát sinh tương ứng với tài khoản này.

Hướng dẫn định khoản các khoản tạm ứng - Tài khoản 141

Tài khoản 141 - Tạm ứng là loại Tài khoản dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.

Kết cấu của tài khoản 141:

Mang đặc trưng của nhóm tài khoản đầu 1, 2 thì ta biết Tăng ghi bên nợ giảm ghi bên có.

 Bên Nợ Bên có

Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của doanh nghiệp.

Số dư bên Nợ:

Số tiền tạm ứng chưa thanh toán.

- Các khoản tạm ứng đã được thanh toán;

- Số tiền tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương;

- Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho.

Một số nghiệp vụ phát sinh ứng với tài khoản tạm ứng - TK 141

 1. Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động trong đơn vị, ghi:

Nợ TK 141 - Tạm ứng

     Có các TK 111, 112, 152,. . .

2. Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642,. . .

     Có TK 141 - Tạm ứng.

Ví Dụ : Trưởng phòng kinh doanh ứng trước 10 tr đi tiếp khách. Ứng tiền mặt.

Nợ 141 : 10.000.000 VNĐ

    Có 111: 10.000.000 VNĐ

3. Các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) không hết, phải nhập lại quỹ, nhập lại kho hoặc trừ vào lương của người nhận tạm ứng, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

     Có TK 141 - Tạm ứng.

4. Trường hợp số thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627,. . .

     Có TK 111 - Tiền măt.

VD: Mua Hàng hóa nhập kho, số tiền trên hóa đơn 5 triệu.  (Chưa bao gồm 10% thuế VAT ), thanh toán ngay bằng Tiền mặt

Nợ 156       : 5.000.000
Nợ 133       :    500.000 
       Có 111 :             5.500.000

>> Hướng dẫn hạch toán tài khoản 138

Chúc bạn thành công !

 

 


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/