2015/06/17 Bình luận : Lượt xem: 5548
Tiền đang gửi 113 và cách hạch toán nó như thế nào ? Hướng dẫn chi tiết + bài tập định khoản giúp bạn hiểu nhanh nhất.

Hướng dẫn định khoản tài khoản 113 tiền đang gửi

Bạn hiểu tài khoản 113 tiền đang gửi như thế nào ? Đơn giản như này cho bạn dễ hiểu : Tài khoản 113 là tài khoản phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc, bưu điện nhưng chưa nhận được giấy báo có của doanh nghiệp.

 Loại Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển, có 2 tài khoản cấp 2 như sau:

- Tài khoản 1131 - Tiền Việt Nam đồng: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển.

- Tài khoản 1132 - Tiền Ngoại tệ: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển.

>> Hướng dẫn định khoản TK 111


Kết cấu tài khoản 113 như sau:

Bên Nợ Bên Có

- Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào Ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào Ngân hàng nhưng chưa nhận giấy báo Có;

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do danh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ.

 

Số dư bên Nợ:

Các khoản tiền còn đang chuyển cuối kỳ.

- Số kết chuyển vào Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, hoặc tài khoản có liên quan;

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ.

 

Một số nghiệp thường gặp liên quan đến TK 113 như sau:

- Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)

     Có TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112).

-  Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, đơn vị đã nộp séc vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)

     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Ngân hàng báo Nợ về các khoản tiền đang chuyển đã chuyển trả cho người bán, người cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

     Có TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132).


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/