2015/06/23 Bình luận : Lượt xem: 16470
Phương pháp hạch toán và định khoản tài khoản 131 phải thu của khách hàng mới nhất theo thông tư 200 mới ban hành

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng - TT200


Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ.

Đặc điểm của tài khoản 131 - Phải Thu Khách Hàng là Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. 

>> Một số bài tập định khoản kế toán

Kết cấu của tài khoản 131:
 

Bên Nợ Bên Có

- Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ đã giao, dịch vụ đã cung cấp và được xác định là đã bán trong kỳ;

- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.

Số dư bên Nợ:

Số tiền còn phải thu của khách hàng.

- Số tiền khách hàng đã trả nợ;

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;

- Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu nại;

- Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (Có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);

- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.

 

Một số nghiệp vụ phát sinh thường gặp với tài khoản 131:

1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm:

 Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)

     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117)

     Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Đối với hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán) (5111, 5112, 5113, 5117).

 Ví dụ: 

- Nhận được tiền do khách hàng trả ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

     Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Phần tiền lãi).

- Nhận tiền ứng trước, trả trước của khách hàng ghi:

Nợ các TK 112, 111,. . .

     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

- Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)

     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/