Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Kế toán tài chính phải làm các báo cáo gì?
2015/05/13 Bình luận : Lượt xem: 11271
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Kế toán viên mới ra trường mới nhận việc còn lúng túng trong việc làm các loại sổ kế toán, báo cáo chưa biết phải làm như thế nào cho đúng...Tham khảo chi tiết bài viết sau

Kế toán tài chính phải làm các báo cáo gì?

Kế toán là gì ? Một kế toán sẽ phải đảm nhận rất nhiều công việc trong doanh nghiệp của mình. Riêng về các loại báo cáo ta có liệt kê ra một loại các loại báo cáo: báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn...đó chưa kể các loại sổ kế toán khác nữa. Hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ kế toán viên biết, phải làm một số báo cáo theo từng tháng, quý, năm cho doanh nghiệp.

Báo cáo phải làm :

- Báo cáo tháng :

 + Báo cáo tình hình thuế GTGT

 +  Báo cáo Thuế TNDN

- Báo cáo hàng quý có:

 + Báo cáo thuế GTGT

 + Báo cáo thuế TNDN

 + Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

- Báo cáo năm :

 + Báo cáo tài chính

 + Quyết toán thuế TNCN

 + Quyết toán thuế TNDN

 + Thuế Môn bài

- Báo cáo khác :

 + Thông báo phát hành hoá đơn

 + Giấy nộp tiền NSNN....

Các loại sổ kế toán bắt buộc kế toán cần phải có:

- Sổ Tổng hợp :

 + Sổ nhật ký chung, Sổ cái.

 + Công nợ phải thu phải trả

 + Sổ chi tiết hàng tồn kho.

- Sổ chi tiết :

 + Sổ tiền mặt, tiền gửi

 + Sổ công nợ phải thu, phải trả

 + Sổ nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.

 + Sổ doanh thu , chi phí.

- Bảng biểu :

 + Bảng đối chiếu công nợ

 + bảng tính khấu hao, phân bổ 142, 242...

 + Bảng tính giá thành sản xuất..

Hiểu rõ hơn chi tiết từng sổ, báo cáo khác nhau. Tham khảo thêm: Khoá học kế toán cho người đã biết

Trên đây là một số báo cáo, sổ kế toán mà kế toán cần phải có, chuẩn bị. Chúc các bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]