Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Kết cấu của tài khoản kế toán các định khoản kế toán
2015/06/11 Bình luận : Lượt xem: 21758
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Làm thế nào để có thể hệ thống được các tài khoản ká toán dễ nhớ nhất ? kết cấu chung của các nhóm tài khoản như thế nào ? Tại sao ta cần phải nhớ được nhóm tài khoản kế toán.

Kết cấu của tài khoản kế toán

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI phân tích kết cấu nhóm tài khoản kế toán trong kế toán doanh nghiệp áp dụng theo thông tư 48 như sau:

Tài khoản kế toán được phân loại ra các nhóm như sau : 

- Nhóm 1, 2 nhóm tài sản

- Nhóm 3,4 nhóm nguồn vốn

- Nhóm 5,7 nhóm doanh thu

- Nhóm 6,8 nhóm chi phí.

TKKT được thiết kế theo hình thức chữ “ T “

tai-khoan-kt
 Bên trái  : Gọi là bên Nợ
 Bên phải: Gọi là bên Có
 Ghi Nợ   : Là ghi số tiền vào bên Nợ
 Ghi Có   : Là ghi số tiền vào bên Có

(Ghi chú : Việc quy định về kết cấu TKKT như trên chỉ mang tính quy ước )

Kết cấu tài khoản nhóm đầu 1 + 2

ket-cau-tai-khoan-nhom-12

 Ta thấy phát sinh tăng ta ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên có, số dư cuối kỳ ghi bên nợ.

Ví dụ : Mua điều hoà DAIKIN giá 9.900.000 VNĐ đã bao gồm thuế GTGT 10% thanh toán tiền mặt.

N156 : 9.000.000.

N133: 900.000.

   C111: 9.900.000 VNĐ. 

Bạn thực hành thêm : Bài tập định khoản kế toán

Lưu ý : Tài khoản 131,138 có thể có số dư bên Có Tài khoản  214 có kết cấu ngược lại chúng ta thường gọi là tài khoản " Bê Đê"

Kết cấu tài khoản nhóm 3 +4

ket-cau-tai-khoan-nguon-von

Tài khoản nguồn vốn đối lập với tài khoản tiền gửi như sau :

Phát sinh giảm ghi bên có, phát sinh tăng ghi bên có, số dư cuối kỳ ghi bên có.

Lưu ý : TK331, 333, 334, 338 có thể có số dư bên Nợ TK421 có thể dư bên Nợ đây là tài khoản BÊ ĐÊ

Kết cầu nhóm tài khoản doanh thu nhóm 5 +7

ket-cau-tai-khoan-5-7

Lưu ý : Tài khoản 521 có kết cấu ngược lại

Kết cầu nhóm tài khoản chi phí đàu 6 + 8

ket-cau-tk-chi-phi

Để hiểu rõ hơn về nguyên lý kế toán bạn học thêm : khoá học nguyên lý kế toán thực tế

Chúc bạn thành công !

 

 

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]