2015/05/14 Bình luận : Lượt xem: 25464
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Kiểm kê là việc kiểm tra tại chỗ các loại tài sản hiện có nhằm xác định chính thức .... kê thì mới chỉ là chặt chẽ trên phương diện giấy tờ, sổ sách...

Kiểm kê là gì ? Các phương pháp kiểm kê trong kế toán

Kế toán kiểm kê phải làm những công việc gì ? Có bao nhiêu phương pháp kiểm kê trong kế toán? phương pháp nào hay sử dụng nhất.

KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo kế toán làm dịch vụ kế toán cho bạn biết kiểm kê là gì ? làm kiểm kê như thế nào cho đúng quy trình.

+ Kiểm kê là một công việc của kế toán dùng để kiểm tra tại chỗ các loại tài sản của Doanh nghiệp như : Nguyên vật liệu, tài sản cố đinh...Thành phẩm, hàng hoá, tiền mặt ... bằng cách cân đo đong đếm để xác định số lượng và chất lượng thực tế của tài sản nhằm đối chiếu với sổ ghi kế toán trên kế toán từ đó phát hiện sự chênh lệch giữa số thực tế và ghi sổ trên sổ kế toán.

+ Các loại kiểm kê:
- Theo phạm vi kiểm kê có 2 loại: kiểm kê từng phần, kiểm kê toàn phần.
- Theo thời gian tiến hành kiểm kê có 2 loại: kiểm kê định kỳ và kiểm kê bất thường.

Các phương pháp kiểm kê: tuỳ theo đối tượng kiểm kê mà sử dụng phương pháp kiểm kê phù hợp.
- Kiểm kê hiện vật: Cân đo đóng đếm trực tiếp tại chỗ đối tượng được kiểm kê. Khi kiểm kê phải có mặt của người chịu trách nhiệm bảo quản hiện vật, phải chú ý tới số lượng và chất lượng của hiện vật.
- Kiểm kê từng mặt: các chứng từ kế toán có giá trị như tiền thì đếm trực tiếp từng loại và đối chiếu với số quỹ. Khi kiểm kê phải lập biên bản kiểm kê quỹ theo mẫu như quy định.
- Kiểm kê TGNH và các khoản thanh toán: Thì tiến hành đối chiếu số dư từng khoản giữa sổ kế toán của doanh nghiệp và số của ngân hàng hay hơn đơn vị có quan hệ thanh toán.

Vai trò của kế toán trong kiểm kê: Có vai trò rất quan trọng vì kế toán là một thành viên chủ yếu trong ban kiểm kê và kế toán có trách nhiệm giải quyết những chênh lệch tài sản trên biên bản kiểm kê. Do đó nó có vai trò quan trọng trước, trong và sau khi kiểm kê. Việc phản ánh và xử lý chênh lệch sổ liệu kiểm kê là cho số liệu kế toán chính xác, trung thực và đó là cơ sở để lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Hiểu rõ hơn bạn tham khảo : trình tự xử lý chứng từ kế toán


Cùng bình luận !