Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Lịch nộp cụ thể của các loại tờ khai báo cáo thuế
2015/10/12 Bình luận : Lượt xem: 3326
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Lịch nộp cụ thể của các loại tờ khai báo cáo thuế trong năm 2015 - Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Lịch nộp cụ thể của các loại tờ khai báo cáo thuế trong năm 2015 như sau:

lich nop bao cao thue

Loại tờ khai - báo cáo thuế

Thời hạn nộp

Nộp cho năm 2014 trong năm 2015

Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2014 (với DN kê khai theo tháng)

20/1/2015

Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014 (với DN kê khai theo tháng)

20/1/2015

Tờ khai thuế TNCN quý IV/2014 (với DN kê khai theo quý)

30/1/2015

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

không phải nộp từ quý IV/2014

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2014

30/1/2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2014

30/3/2015

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2014

30/3/2015

Báo cáo tài chính doanh nghiệp 2014

30/3/2015

Nộp cho năm 2015 trong năm 2015

Tiền thuế Môn bài 2015 (+hồ sơ khai thuế nếu có)

30/1/2015

Tờ khai thuế TNCN với DN kê khai theo tháng

Ngày 20 của tháng sau

Tờ khai thuế GTGT với DN kê khai theo tháng

Ngày 20 của tháng sau

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với DN theo tháng

Ngày 20 của tháng sau

Tờ khai thuế TNCN với DN kê khai theo quý

Ngày 30 của tháng đầu quý sau

Tờ khai thuế GTGT với DN kê khai theo quý

Ngày 30 của tháng đầu quý sau

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với DN theo quý

Ngày 30 của tháng đầu quý sau

Tiền  thuế TNDN tạm tính (không phải nộp tờ khai)

Ngày 30 của tháng đầu quý sau

Quyết toán thuế TNCN, TNDN, Báo cáo tài chính 2015

30/3/2016

Chi tiết về thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế 2015 có thể hiểu như sau:
- Với các loại báo cáo, tờ khai phải nộp theo tháng thì thời hạn cuối cùng để nộp là ngày 20 của tháng sau liền kề.
Ví dụ như doanh nghiệp bạn cần nộp tờ khai thuế TNCN cho tháng 3/2015 thì thời hạn cuối cùng bạn phải nộp tờ khai này cho cơ quan thuế là ngày 20/4/2015. Kế toán có thể nộp trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2015 đến ngày 20/4/2015.
- Thời hạn nộp tờ khai, báo cáo thuế với các loại nộp theo quý thì hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu quý sau liền kề.
Ví dụ doanh nghiệp bạn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho quý II/2015 thì bạn cần phải nộp trong khoảng thời gian từ 1/7/2015 đến 30/7/2015. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2015.
 
Lưu ý:
- Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng chính là thời hạn nộp thuế.
Với các loại tờ khai của thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...sẽ phải nộp tiền thuế cùng lúc (nếu có phát sinh). Nếu doanh nghiệp không nộp tiền thuế thì sẽ bị phạt chậm nộp.

- Tùy vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà bạn xác định sao cho đúng kỳ kê khai nộp thuế đối với từng loại thuế là kê khai nộp thuế theo tháng hay theo quý. Các bạn có thể xác định căn cứ vào các thông tư mới nhất sau: 
Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 6/11/2013 có hiệu lực từ ngày 20/12/2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/8/2014 có hiệu lực từ ngày 1/9/2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014 có hiệu lực từ ngày 15/11/2014

 


Cùng bình luận !



Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]