2015/12/01 Bình luận : Lượt xem: 2164
Bạn cần link doWnload hay tải về Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng - Mẫu số 03- LĐTL được phân biệt rạch ròi với nhau. Mẫu bảng khác nhau để chi ra thanh toán

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng - Mẫu số 03- LĐTL

Trong doanh nghiệp thì khoản tiền lương và thưởng hoàn toàn khác nhau cho nên cần mẫu bảng thanh toán tiền thưởng khác với mẫu thanh toán tiền lương.

Sau đâu mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03 - LDTL do bộ tài chính ban hành TT200 2015.

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 03- LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo QĐ số  74/2007/QĐ-BTC

 

 

ngày 21/ 8 / 2007 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

                                                             Quý.....năm....                                              Số:................

 

STT

Họ và tên

Chức

Bậc

Mức thưởng

Ghi

 

 

vụ

lương

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

chú

A

B

C

1

2

3

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

>> Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Link download: Bảng thanh toán tiền thưởng

      Tổng số tiền (Viết bằng chữ):.........................................................................

 

 

 

Ngày... tháng... năm......

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/