2015/10/20 Bình luận : Lượt xem: 6641
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Đây là mẫu báo cáo tốt nghiệp do sinh viên KINH TẾ QUỐC DÂN thực hiện với số điểm 9,5 trong kỳ báo cáo tốt nghiệp cuối năm.

Mẫu báo cáo Công tác nguyên vật liệu 2015

Nội dung chính được đăng tải trong mẫu báo cáo tốt nghiệp công tác nguyênn vật liệu năm 2015 như sau:

+ Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn nguyên vật liệu

+ Sổ tổng hợp tài khoản

+ Sổ cái tài khoản 152

+ Phân tích tình hình quản trị nguyên vật liệu.

+ Tình hình cung ứng nguyên vật liệu về mặt số lượng.

+ Tình hình cung ứng nguyên vật liệu về chất lượng.

+ Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu.

+ Tình hình sử dụng khối lượng NVL vào sản xuất sản phẩm.

+ Tình hình Biến động tổng mức chi phí nguyên vật liệu vào sản xuất.

+ Đánh giá chung về công tác quản trị nguyên vật liệu.

Đây là mẫu báo cáo tốt nghiệp do sinh viên KINH TẾ QUỐC DÂN thực hiện với số điểm 9,5 trong kỳ báo cáo tốt nghiệp cuối năm.

Link download chia sẻ cho các bạn: Kế toán nguyên vật liệu


Cùng bình luận !