Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Link download Mẫu biên bản ghi nhớ tín dụng 2016
2016/02/24 Bình luận : Lượt xem: 3144
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn đang cần Link tải và download Mẫu biên bản ghi nhớ tín dụng 2016

Link download Mẫu biên bản ghi nhớ tín dụng 2016

Trong kế toán hằng ngày bạn nhất định gặp phải trường hợp tín dụng chưa giải quyết được thỏa đáng. Lúc đó để ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp bạn cần có biên bản ghi nhớ tín dụng làm vật đảm bảo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Số:20/BB-HĐTV

Về việc: Thực hiện hợp đồng khảo sát, lập dự án đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn xã …., huyện ….., tỉnh …..

Hôm nay vào hồi  16 giờ 00  ngày …. tháng ….năm 20…

Tại Trụ sở UBND xã ………………… chúng tôi gồm:

Bên A  : CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Đại diện là       :           Ông: LE THÀNH TUÂN         Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Địa chỉ             :          Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Tài khoản        :           190001000   Tại Kho bạc nhà nước Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Điện thoại        :           190000                          Fax :190000

Bên B  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH SHISHA

Đại diện           :           Ông Nguyễn Văn Xinh                                                  

Chức vụ           :           Tổng giám đốc

Địa chỉ             :         Ngõ 1 đường Hồ Gươm Phường Hoàn kiếm   quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.   

Mã số thuế       :           190000

Nội dung chi tiết: Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng Số: 20/2016/HĐTV đã được ký kết giữa hai bên vào ngày….. tháng …. năm 20…... Do bên A không có khả năng tài chính trước mắt để chi trả hợp đồng tư vấn, khảo sát, lập dự án đầu tư dự án nêu trên . Khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được đầu tư đủ vốn theo giá trị được phê duyệt. Bên A sẽ giải ngân và thực hiện mọi điều khoản cam kết trong hợp đồng số              /2016/ HĐTV.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, biên bản này có hiệu lực đến ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Phần nào không hiểu bạn vui lòng để lại COMMENT phía dưới chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn

      Link download về : Biên bản ghi nhớ

 


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]