2016/01/13 Bình luận : Lượt xem: 6085
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn có thể download Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc 2016 khi bạn mua bán, đặt cọc tiền ký kết hợp đồng lao động, mua bán nào đó.

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc 2016

Hiện nay khi bạn mua bán tài sản nào đó cho người thân không sao nhưng người xa lạ bạn cần có mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc để làm tin.

Vậy mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc như thế nào là chuẩn. Sau đây KE TOAN HA NOI chia sẻ cho các bạn mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc 2016.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***-----------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC  

Hôm nay, ngày 01  tháng 01  năm 2016, tại Hà Nội, Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC 

Ông: Nguyễn Văn A

CMND số: 190001001

Đăng ký hộ khẩu: Bán Đảo Linh Đàm – Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Và vợ: Lê Thị B

CMND số:18001001

Đăng ký hộ khẩu: Bán Đảo Linh Đàm – Quận Hoàng Mai - Hà Nội

(Sau đây được gọi là  "Bên A")

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà 2114 – HH4A tại địa chỉ số Tòa nhà HH4A – Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội

BÊN B                        :  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: Nguyễn Văn A

CMND số: 190001001

Đăng ký hộ khẩu: Bán Đảo Linh Đàm – Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Và vợ: Lê Thị B

CMND số:18001001

Đăng ký hộ khẩu: Bán Đảo Linh Đàm – Quận Hoàng Mai - Hà Nội

 (Sau đây được gọi là  "Bên B")

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số 2114 HH4B/THNC, ngày 01/01/2016 mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1.    Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

2.    Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3.    Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

4.    Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số 2114 HH4B, ngày 01 /01/2016

 BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

 

BÊN ĐẶT CỌC

>> Tham khảo thêm : Các loại thuế không tính tiền nộp chậm 

 

mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

biên bản nhận tiền đặt cọc

biên bản giao nhận tiền đặt cọc

mẫu giấy giao nhận tiền

mẫu giấy biên nhận tiền thuê nhà

giấy biên nhận tiền đặt cọc xin việc

giấy giao nhận tiền mua bán đất

giấy biên nhận tiền mua bán đất

Bạn nào cần có thể COMMENT Email ở phía dưới chúng tôi sẽ gửi cho bạn sớm nhất 1


Cùng bình luận !