2015/12/01 Bình luận : Lượt xem: 6007
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Phiếu tiền và Mẫu chi giấy đi đường nhân viên - Mẫu số 04- LĐTL ban hành bộ luật lao động và TT200/BTC

Mẫu chi giấy đi đường nhân viên - Mẫu số 04- LĐTL​

Mỗi lần đi công tác đâu đó bạn cần có mẫu chi giấy đi đường để đánh dấu các khoản chi tiêu của mình về thanh toán cho doanh nghiệp.

Mẫu chi giấy đi đường nhân viên - Mẫu số 04- LĐTL là mẫu mà bạn cần phải mang theo bên mình khi đi công tác bạn nhé.

Đơn vị:...........

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mẫu số: 04- LĐTL

Bộ phận: .......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành theo QĐ số  74/2007/QĐ-BTC

 

=========&=========

ngày 21/ 8 / 2007 của Bộ trưởng BTC)

 

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

 

 

Số: .........................

 

Cấp cho:.............................................................................................................

Chức vụ: :...........................................................................................................

Được cử đi công tác tại: :...................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.............................

                                                                    Ngày...... tháng...... năm......

                                                                                                           Người duyệt

                                                                                                     (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

 

Nơi đi

 

Ngày

 

Phương

 

Độ dài

 

Số ngày

 

Lý do

 

Chứng nhận

Nơi đến

 

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan

 

 

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

- Vé người.........................................vé

 

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................................đ

2- Phụ cấp lưu trú:

 

Tổng cộng ngày công tác:..............................................đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt

 

Số tiền được thanh toán là:..........................

 

 

 

Người đi công tác

 

Phụ trách bộ phận

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

                     

 

>> Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Link download: Mẫu chi tiêu đi đường

 


Cùng bình luận !