2015/11/26 Bình luận : Lượt xem: 15937
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Link Download Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp BHTN ban hàng theo bộ luật lao động xã hội mới nhất hiện nay năm 2016

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp BHTN

MẪU SỐ 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……………..........

 

Tên tôi là: ..................................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm.................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.......

Nơi cấp......................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:................, số tài khoản................................................... tại ngân hàng:………., mã số thuế:………, địa chỉ Email (nếu có):.......................................................

Hiện cư trú tại:............................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:...............................................................................................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:......................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với ......................

....................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan...........................................................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Kèm theo đơn này là (*)................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

>> Tham khảo thêm mục : Hướng dẫn tính tiền BHTN

Link download : Mẫu đơn hưởng BHTN


Cùng bình luận !