2015/12/02 Bình luận : Lượt xem: 2340
Link download và tải về Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định của luật BHXH Việt Nam BHTN.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần

Một bộ hồ sơ đề nghị hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp gồm : Đơn đăng ký thất nghiệp, đơn đề nghị hưởng BHTN, đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần.

Dưới đây chính là mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định của luật BHXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

 

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Hà Nội

Tên tôi là: ..............................................Giới tính.....................

sinh ngày .......tháng ......... năm ...................

Số CMND..................Ngày cấp ............................Nơi cấp................................

Số điện thoại liên lạc : ........................Số Sổ bảo hiểm xã hội: ..........................

Số tài khoản (nếu có)................................tại ngân hàng.....................................

Hiện cư trú tại: ............................................, xã/phường………………………

Quận/Huyện ..........................................., tỉnh/thành…………………………..

Theo quyết định số....../QĐ - LĐTBXH ngày......../....../20......... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...........tháng, từ  ngày.......... tháng.........năm.............. đến ngày......... tháng...........năm.............

Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần)........ ........................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).

Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự):.......................................

...............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.     

Đà Nẵng, ngày ....... tháng ..... năm .....

                                                                 Người đề nghị

                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                         

>> Tham khảo thêm : Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng BHTN

                           Link download: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần  


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/