2015/11/02 Bình luận : Lượt xem: 2955
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu Luận Văn Phân Tài Chính công ty cổ phần đường biên hòa. Luận văn kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh hay nhất năm 2015

Mẫu Luận Văn Phân Tài Chính công ty cổ phần đường

Sơ qua về mẫu luận văn phân tích tài chính công ty đường năm 2015:

Vị thế Công ty 
Chiến lược Phát triển và Đầu tư 
Các dự án lớn 
Triển vọng Công ty 
Rủi ro Kinh doanh chính 
Lịch sử hình thành 
Định hướng phát triển 
Sơ đồ tổ chức bộ máy 
Vốn điều lệ 
Hệ thống phân phối 
Vị thế công ty trong ngành 

Phân tích tình hình tài chính của công ty 

Phân tích dòng tiền 
Phân tích dòng tiền từ hoạt động đầu tư 
Phân tích dòng tiền thô 
Dòng tiền hoạt động qua các kỳ

Phân tích các chỉ số tài chính 
 
HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN  
hệ số khả năng thanh toán hiện thời
hệ số khả năng thanh toán nhanh 
HỆ SỐ KẾT CẤU TÀI CHÍNH ( CƠ CẤU VỐN )
Hệ số nợ tổng quát
Hệ số nhân vốn chủ sở hữu
HỆ SỐ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC (KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG)
Vòng quay hàng tồn kho :  
 
Vòng quay các khoản phải thu 
Kỳ thu tiền bình quân ( ngày )
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (%) 
HỆ SỐ SINH LỢI ( KHẢ NĂNG SINH LỢI ) : 
MDL tiêu thụ sản phẩm : 
MDL tài sản có (ROA)
MDL vốn chủ sở hữu (ROE) 

Link download : Luận văn phân tích tài chính


Cùng bình luận !