Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Mẫu Mẫu 01/ĐKBB đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
2015/07/25 Bình luận : Lượt xem: 13425
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mẫu Mẫu 01/ĐKBB đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội BHXH cung cấp. Doanh nghiệp hay cá nhân nào cần download hay tải mẫu trên xem tại đây.

Mẫu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu 01/ĐKBB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                         

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

 

Kính gởi: Bảo hiểm xã hội …………………………

Tên đơn vị (theo con dấu): ...................................................................................................... .

Địa chỉ:………………………………………………     - Điện thoại:…..…………………….

- Địa chỉ Email:………………………………………    - Fax:……………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư (ĐKKD, Quyết định thành lập) số:. …………ngày ……/……/……

Do……………………………………………………………….cấp.

Loại hình đơn vị:…………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

Tài khoản số: .................................. tại.....................................................................................

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị:

Ông (Bà):………………………………     - Chức vụ:…………………………………………

Sinh ngày……./……./……..                       - Quốc tịch:………………………………………..

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):……………………………………………………...

Ngày cấp……./……./……..                        - Nơi cấp:………………………………….………

Người liên hệ:…………………………      - Điện thoại:……………………………………….

Tổng số lao động tham gia bảo hiểm (thời điểm đăng ký): ………….người.

Đăng ký thực hiện chế độ bảo hiểm theo đúng quy định:

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động.

- Nếu có sự thay đổi thông tin đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thì lập danh sách điều chỉnh kịp thời theo mẫu quy định, gửi cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 20 hàng tháng.

- Nhận “Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT”  hàng tháng, quý thông qua ứng dụng iBHXH (có chữ ký số).

- Thực hiện các quy định về cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, và lập hồ sơ, thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng pháp luật BHXH, BHYT của Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

                                                                                    Ngày …… tháng …… năm ………

Ý kiến cơ quan BHXH:                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     Đơn vị đã đến đăng ký ngày……/…../…...

và đã được hướng dẫn thực hiện theo qui định.

- Mã số đơn vị:……………Cán bộ quản lý:……..……

- Điện thoại liên lạc:………………………………..…

      

                         GIÁM ĐỐC

Link tải về : Phiếu đăng ký BHXH  ngoài ra còn rất nhiều tài liệu kế toán khác bạn có thể tham khảo thêm.


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]