Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Mẫu phiếu yêu cầu giao hàng hóa kiêm lệnh xuất hàng
2019/07/03 Bình luận : Lượt xem: 1435
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Nếu doanh nghiệp bạn chưa có Mẫu phiếu yêu cầu giao hàng hóa kiêm lệnh xuất hàng thì bạn có thể tham khảo trực tiếp download về mẫu phiếu giao hàng mới nhất của chúng tôi ở dưới đây.

Mẫu phiếu yêu cầu giao hàng hóa kiêm lệnh xuất hàng

Nếu doanh nghiệp bạn chưa có Mẫu phiếu yêu cầu giao hàng hóa kiêm lệnh xuất hàng thì bạn có thể tham khảo trực tiếp download về mẫu phiếu giao hàng mới nhất của chúng tôi ở dưới đây.​

YÊU CẦU GIAO HÀNG KIÊM LỆNH XUẤT HÀNG

Số: ĐB/01-1461

Tên khách hàng: Công ty CP thương mại Quốc tế Đại Hoàng Minh

Bàn cân: Bên mua                                                   Vận chuyển: bên bán chịu

Địa điểm giao hàng: Số 38D6 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Người nhận hàng: ông Vũ Xuân Biển                                     SĐT: 0972.356.223

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Thời hạn bốc hàng

Địa điểm giao hàng

1

Van chống sét GZ500V

Quả

400

19/3/2016

Số 38D6 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

2

Dây điện 1x16

m

500

3

Tủ điện tích hợp V5-1P

cái

10

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Thanh toán: 60% số tiền hàng mua ngay sau khi giao hàng.

Chú ý: Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình bốc hàng từ các kho/ giao nhận hàng hóa với khách hàng đề nghị các cán bộ liên quan liên hệ trực tiếp với cán bộ kinh doanh: 

Trần Văn Trường                  SĐT: 0165.2518.174

Phí hạ hàng do bên mua chịu trách nhiệm.

Ngày 19 tháng 3 năm 2016

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mới bạn xem thêm: 15 câu hỏi trắc nghiệm quá trình sản xuất sản phẩm   &&& 5 bài tập kế toán vốn doanh nghiệp


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]