2015/12/03 Bình luận : Lượt xem: 3178
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn cần link download và tải về Mẫu số 04 - VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT 200 của BTC theo QĐ 48/2006

Mẫu số 04 - VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

Cuối kỳ, cuối tháng, cuối quý, cuối năm bạn đều phải sử dụng đến mẫu số 04 - VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ bạn cần thống kê vật tư, hàng hóa còn lại là bao nhiêu, số lượng như thế nào...

Đây là mẫu phiếu vật tư được KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyển tới các bạn.

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ...tháng ...năm ...

Số:............................

Bộ phận sử dụng: ..........................................................................................................

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do:

(còn sử dung hay trả lại)

A

B

C

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)

>> Tham khảo thêm : Người lao động không đóng BHXH có được không ?

Link download : Mẫu phiếu báo vật tư


Cùng bình luận !