2015/12/03 Bình luận : Lượt xem: 2058
Bạn cần link download và tải về Mẫu số 04 - VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ TT 200 của BTC theo QĐ 48/2006

Mẫu số 04 - VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

Cuối kỳ, cuối tháng, cuối quý, cuối năm bạn đều phải sử dụng đến mẫu số 04 - VT phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ bạn cần thống kê vật tư, hàng hóa còn lại là bao nhiêu, số lượng như thế nào...

Đây là mẫu phiếu vật tư được KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyển tới các bạn.

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ...tháng ...năm ...

Số:............................

Bộ phận sử dụng: ..........................................................................................................

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do:

(còn sử dung hay trả lại)

A

B

C

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)

>> Tham khảo thêm : Người lao động không đóng BHXH có được không ?

Link download : Mẫu phiếu báo vật tư


Cùng bình luận !


 
Thông Tin Chung Khoá đào tạo kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ

Kế toán hà nội đơn vị hàng

đầu của nước chuyên dạy học thực hành kế toán làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp tại : Hà Nội, Bắc Ninh,

TPHCM, Vĩnh Phúc, Nam Định,

Hải Phòng, Bình Dương..

>> Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

>> Học kế toán cho người chưa biết gì

>> Khóa học kế toán thực tế - kế toán thuế

>> Khóa học kế toán Excel

>> Học kế toán cho người đi làm

 mau cv xin viec

 Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Trụ sở miền Bắc : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở TPHCM : Đường Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://ketoanhanoi.top/