Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Mẫu sổ chi tiết bán hàng, sản phẩm hàng hóa số S17-DN
2019/07/03 Bình luận : Lượt xem: 1459
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Dựa trên các sổ chi tiết doanh thu các loại hàng bán, cuối kỳ kế toán sẽ lập sổ tổng hợp chi tiết bán hàng. Mỗi loại mặt hàng đều được thể hiện trên sổ này về doanh thu và số tổng cộng sẽ được đối chiếu với bộ phận kế toán tổng hợp.

Mẫu sổ chi tiết bán hàng, sản phẩm hàng hóa số S17-DN

Dựa trên các sổ chi tiết doanh thu các loại hàng bán, cuối kỳ kế toán sẽ lập sổ tổng hợp chi tiết bán hàng. Mỗi loại mặt hàng đều được thể hiện trên sổ này về doanh thu và số tổng cộng sẽ được đối chiếu với bộ phận kế toán tổng hợp.​

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm: Van chống sét GZ500V

Đơn vị:  Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội             

Địa chỉ:  Số 24, Tổ 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP, Hà Nội

 

Mẫu số S17-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

                                                                                      

 

 Thán g 3 năm 2016                                                             Đơn vị tính: đồng

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Doanh thu

Số hiệu

Ngày tháng

Số lượng(quả)

Đơn giá

Thành tiền

3/3

7/3

10/3

17/3

19/3

21/3

25/3

 

BH00610

BH00612

BH00613

BH00614

BH00615

BH00616

BH00618

3/3

7/3

10/3

17/3

19/3

21/3

25/3

 

Bán hàng theo đơn hàng Viettel

Bán hàng theo đơn hàng Mai Loan

Bán hàng theo đơn hàng Thành Long

Bán hàng cho Anh Tuấn

Bán hàng theo đơn hàng Đại Hoàng Minh

Bán hàng cho Anh Mạnh

Bán hàng theo đơn hàng Thanh Tùng

131

131

131

131

131

131

131

500

300

300

200

400

20

20

 

23.000

26.000

26.000

27.000

24.000

27.000

28.000

 

11.500.000

7.800.000

7.800.000

5.400.000

9.600.000

540.000

560.000

 

 

 

 

Cộng số phát sinh tháng 3

 

1740

 

43.200.000

 

 

 

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lãi gộp

 

 

 

43.200.000

34.800.000

8.400.000

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]