2015/11/01 Bình luận : Lượt xem: 4854
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download hay tải Mẫu sơ yếu lý lịch Quyết định 07/2008/QĐ-BLĐTBXH thì tải ở đâu tốt nhất ? Mẫu chuẩn nhất năm 2015 - 2016

Mẫu sơ yếu lý lịch Quyết định 07/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hiện nay có nhiều mẫu sơ yếu lý lịch khác nhau nhưng hay sử dụng nhiều nhất đó là mẫu sơ yếu lý lịch lao động do bộ lao động thương binh xã hội phát hành đó là mẫu số 3.4 dưới đây.

>> Học kế toán tại vĩnh phúc

>> Học kế toán tại quảng ninh

Mẫu số 3.[4]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: ……………………………………………….. Nam, Nữ ………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

3. Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………

4. Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

5. Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ của đơn vị công tác:…………………………………………………………………………

7. Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………………………..

7.1. Trình độ đại học:……………………………………………………………………………………

Chuyên ngành……………………………………………………………………………………………

7.2. Trình độ sau đại học (nếu có, ghi trình độ cao nhất):………………………………………….

Chuyên ngành..…………………………………………………………………………………………

8. Trình độ ngoại ngữ (ghi ngoại ngữ gì, trình độ A, B, C) ………………………………………

9. Số năm làm công tác dạy nghề, quản lý dạy nghề hoặc nghiên cứu khoa học dạy nghề:….

....................................................................................................................................................

10. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng dạy nghề đã tham gia:

Thứ tự

Nội dung

Thời gian đào tạo

Nơi đào tạo

Tên chứng chỉ

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

11. Quá trình hoạt động của bản thân:

Thứ tự

Công việc và nơi làm việc

Thời gian

Ghi chú

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

12. Khen thưởng, kỷ luật: ………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thực.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày ……..tháng…….năm……
NGƯỜI KHAI
(Ký ghi rõ họ tên)

 


Cùng bình luận !