2016/04/18 Bình luận : Lượt xem: 2658
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn hãy Mô tả công việc kỹ sư y sinh học cần phải làm những gì

Mô tả công việc kỹ sư y sinh học

kỹ sư y sinh học là các chuyên viên giúp đỡ để phát triển các công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

kỹ sư y sinh học thường được sử dụng trong các bệnh viện, các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và các nhà sản xuất thiết bị y tế / chẩn đoán. Công việc của họ là thiết kế và thực hiện các thiết bị và quy trình, chẳng hạn như phẫu thuật bằng máy tính và kỹ thuật mô y tế mới. Họ làm việc với một loạt các nhân viên y tế, kỹ thuật và hành chính, đồng thời, bệnh nhân. Trách nhiệm của công việc bao gồm:

sản xuất và thực hiện thiết kế


tạo các thủ tục kiểm tra


thiết kế, phát triển, thử nghiệm và sửa đổi các sản phẩm, thiết bị và thiết bị


viết báo cáo và tài liệu


liasing với y tế, kỹ thuật và cán bộ khoa học


bảo trì thiết bị


giảng bài nghiên cứu có liên quan cam kết


Trình độ chuyên môn và đào tạo cần thiết


Để trở thành một kỹ sư y sinh bằng danh dự tốt trong vật lý, khoa học y sinh / áp dụng, tính toán, toán học, cuộc sống / y tế khoa học hoặc kỹ thuật (đặc biệt là cơ học hoặc hóa học) là bắt buộc. trình độ sau đại học có thể có lợi - đặc biệt đối với sinh viên tốt nghiệp phi kỹ thuật. Có kinh nghiệm liên quan, trong khi không cần thiết, có thể hữu ích

- một số hãng cung cấp thức làm việc dự án năm, tài trợ, làm việc trong kỳ nghỉ và 'năm ra' vị trí đó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc hữu ích vào nghề. Công việc nghiên cứu, vị trí bệnh viện và / hoặc kinh nghiệm y sinh học cũng có thể hữu ích.

đào tạo có cấu trúc thường được cung cấp trên các công việc và nó thường sẽ dẫn đến tình trạng điều lệ với một trong các tổ chức khoa học / kỹ thuật chuyên nghiệp. Những người muốn làm việc cho NHS sẽ cần phải hoàn thành chương trình đào tạo NHS Scientist ba năm trước khi họ có thể tiến đến vai trò cao cấp hơn.

kỹ năng quan trọng cho các kỹ sư y sinh học


kỹ sư y sinh học cần đo cẩn thận và kỹ năng phân tích, chú ý đến từng chi tiết, kỹ năng thiết kế, và khả năng để biến thiết kế thành sản phẩm. Họ cũng cần có khả năng đồng cảm với bệnh nhân, những người có thể rất đau đớn.


Cùng bình luận !