Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Nộp thuế môn bài khi điều chỉnh vốn kinh doanh
2015/11/10 Bình luận : Lượt xem: 7712
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Doanh nghiệp Em Nộp thuế môn bài khi điều chỉnh vốn kinh doanh. Tăng từ 1 nên bậc 2 hoặc từ 3 bậc 4 Em phải làm như thế nào

Nộp thuế môn bài khi điều chỉnh vốn kinh doanh

+ Thuế môn bài 2015 mình đã nộp đầu năm 1.000.000, tháng 10 mình điều chỉnh lại vốn điều lệ lên bậc 2, mình muốn nộp thêm thuế môn bài của năm nay thì mình.

+ Mình muốn hỏi về thủ tục làm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trả lời : Tình huống 1 bạn hỏi về thay đổi bậc thuế môn bài trong năm thì về thủ tục bạn phải làm :

  • Lập mẫu 01/MBAI bổ sung ( Hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12/năm thay đổi).
  • Không phải nộp bổ sung tiền thuế theo thay đổi, mà sang năm sau DN mới phải nộp theo bậc mới bạn nhé.
  • >> Hướng dẫn kê khai thuế môn bài 2015

Tình huống 2 : Thủ tục trợ cấp thất nghiệp :

Bạn muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải có điều kiện sau :

Điều kiện :

-  Đóng BHXH và thất nghiệp từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng nếu bạn bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

- Phải có quyết định về nghỉ việc.

- Chốt được sổ bảo hiểm.

Trong vòng 90 ngày phải đăng ký với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tỉnh thành phố.

Mức hưởng : Được 60% mức tiền lương đóng BH bình quân của 6 tháng liền kế trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng :

  •  Được 3 tháng nếu đóng đủ 12 tháng – 36 tháng.
  • Từ tháng thứ 37 trởđi cứ mỗi năm được thêm 1 tháng.

Nếu bạn đã có đầy đủ điều kiện trên thì bạn đến phòng BH quận nơi DN bạn đóng bảo hiểm để làm thủ tục sau đó sẽ giới thiệu bạn về trung tâm giới thiệu việc làm thuộc tỉnh thành phố nơi bạn đóng bảo hiểm để làm trợ cấp.

 

>> Xem hoàn chỉnh : thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp 

Chúc doanh nghiệp bạn thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]