Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_kthn_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_kthn_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn Phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh
2016/01/19 Bình luận : Lượt xem: 8510
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Định hướng Phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, doanh nghiệp là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

Hướng dẫn Phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh


Bây giờ bạn đã được hoạt động kinh doanh của bạn trong một thời gian, có thể bạn sẽ có một ý tưởng rõ ràng hơn về đối thủ cạnh tranh của bạn. Thu thập thêm thông tin có thể tốn thời gian, tiền bạc và công sức, nhưng có rất nhiều lợi ích cho biết thêm về những gì đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm.

Những gì bạn cần biết

Các loại thông tin đối thủ cạnh tranh mà sẽ thực sự hữu ích cho bạn phụ thuộc vào loại hình kinh doanh bạn đang có và thị trường bạn đang hoạt động trong câu hỏi để hỏi về đối thủ cạnh tranh của bạn bao gồm.:

họ là ai
những gì họ cung cấp
làm thế nào họ định giá sản phẩm của họ
những hồ sơ cá nhân và số lượng khách hàng của họ được so sánh với bạn
những lợi thế và bất lợi cạnh tranh của họ được so sánh với bạn
những phản ứng của họ để nhập vào thị trường hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc giá thay đổi có thể là
Có thể bạn sẽ tìm thấy nó hữu ích để làm một SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) phân tích. Điều này sẽ cho bạn thấy làm thế nào bạn đang làm liên quan đến thị trường nói chung và đặc biệt là đối thủ cạnh tranh gần nhất của bạn. Xem trang trong hướng dẫn này trên các mô hình để phân tích chiến lược của bạn.

Làm thế nào để tìm hiểu thêm

Có ba cách chính để tìm hiểu thêm về đối thủ cạnh tranh của bạn:

Những gì họ nói về bản thân mình - tài liệu bán hàng, quảng cáo, thông cáo báo chí, các nhà cung cấp chia sẻ, triển lãm, các trang web, thăm đối thủ cạnh tranh, các tài khoản công ty.
Những gì người khác nói về họ - những người bán hàng, khách hàng, thư mục nội bộ, Internet, báo chí, các báo cáo phân tích, công ty nghiên cứu thị trường.

>> Phân tích vai trò kế toán tổng hợp


Hạ sĩ nghiên cứu thị trường - nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn, bạn có thể muốn để ăn hoa hồng nghiên cứu thị trường cụ thể.

>> Bạn cần xem xét lại và : Phân tích tình hình tài chính của bạn 

 

Chắc chắn bạn sẽ thành công !


Cùng bình luận !Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]